Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.6.2021.NA                                                                                                              Gdańsk, 30-03-2021

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap I

na stanowisko

Inspektor nadzoru budowlanego (WIK)

ogłoszenie nr 75892

 

Lista ofert spełniających kryteria umieszczone w ogłoszeniu o naborze:

  1. Jarosław Chabowski, Gdańsk

 

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji