Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA. 210.5.2021.NA                                                                                                                        Gdańsk, 14-04-2021

 

Protokół  z wyniku naboru na ogłoszenie nr: 75886 
Data ukazania się ogłoszenia: 16-03-2021 
Na stanowisko:  Starszy inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli


Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk


Status: nabór zakończony bez obsadzenia stanowiska.

Wyniki naboru (osoby): 
 

Kandydat nie zdał testu wiedzy.

Nabór zakończono bez obsadzenia stanowiska.

 

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji