Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.6.2021.NA                                                                                                     Gdańsk, 13-04-2021

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap II

na stanowisko

Inspektor nadzoru budowlanego (WIK)

ogłoszenie nr 75892

 

Lista osób, które zdały test wiedzy:

 

Kandydat nie zdał testu wiedzy.

Brak osób, które zdały test wiedzy.

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji