Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.10.2021.NA                                                                                  Gdańsk, 13-04-2021

 

Protokół z przeprowadzonego naboru

na stanowisko

Starszy specjalista (WWB)

ogłoszenie nr 76601

 

Lista ofert spełniających kryteria podane w ogłoszeniu o naborz:

  1. Piotr Koziński, Gdańsk

 

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji