Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.5.2022.NA                                                                                                                               Gdańsk, 31-03-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap I

na stanowisko

starszy inspektor (ZOB)

ogłoszenie nr 94573

 

Lista nadesłanych ofert:

             1.      Alicja Telega, Gdańsk

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji