Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.6.2022.NA                                                                                                                             Gdańsk, 30-03-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap I

na stanowisko

Inspektor nadzoru budowlanego (WIK)

ogłoszenie nr 95135

 

Lista ofert spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o naborze:

Dalecka Klaudia, Liniewo

 

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji