Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.18.2022.NA                                                                                                                                              Gdańsk, 07-07-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap I

na stanowisko

Inspektor nadzoru budowlanego (WIK)

ogłoszenie nr 101165

 

Lista nadesłanych ofert:

Brak ofert kandydatek/ kandydatów.

 

Skład komisji:

 

 

Małgorzata Liczbik

Przewodniczący Komisji

 

 

Zbisław Milewski

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji