Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.24.2022.NA                                                                                                                                           Gdańsk, 06-09-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap I

na stanowisko

Inspektor nadzoru budowlanego (WIK)

ogłoszenie nr 104775

 

Lista nadesłanych ofert:

Łukasz Malinowski, Gdańsk

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Zbisław Milewski

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji