Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

            Gdańsk, dnia 2024-02-06

SOA.210.1.2024.NA                                                                       

 

 

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap I

na stanowisko

Starszy inspektor nadzoru budowlanego (WOP)

ogłoszenie nr 132782

 

 

 

Lista nadesłanych ofert:

 

Brak ofert kandydatek/ kandydatów.

 

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji