Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku: Marcin Stanulis

Adres:

80-855 Gdańsk

ul. Wały Piastowskie 24

Telefon: 58 308 42 89

Fax: 58 308 42 89