Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO w GDAŃSKU
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowiska :


starszego inspektora nadzoru budowlanego
w Wydziale Wyrobów Budowlanych
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
- prowadzenie postępowań z zakresu kompetencji nadzoru budowlanego,
- przeprowadzanie kontroli u sprzedawców i producentów
  wyrobów budowlanych,
- przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji administracyjnych,
- prowadzenie rejestrów spraw wpływających do wydziału,
- przekazywanie zarchiwizowanych akt do archiwum zakładowego.
Wykształcenie: wyższe techniczne - inżynier budownictwa lub inżynier architekt.
Wymagania niezbędne:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
- znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa budowlanego,
- znajomość przepisów kpa,
- znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
- umiejętność biegłej obsługi komputera
 (Ms Office, Internet, poczta elektroniczna i urządzeń biurowych),
- odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność.
- Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy w administracji.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego
  dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzajacych wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyslnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
  danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.
-
oraz ew. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe
  kwalifikacje i umiejętności.
Dokumenty należy przesyłać do: 30-11-2006 pod adresem:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Łąkowa 37/38 80-760 Gdańsk z dopiskiem .Oferta pracy"
Inne informacje:
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (0-58) 305-19-74.
Ogłoszenie w Biuletynie Służby Cywilnej 22/2006.


starszego inspektora nadzoru budowlanego
w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
- prowadzenie postępowań w zakresie kompetencji nadzoru budowlanego,
- przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
- reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektora przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
- przekazywanie zarchiwizowanych akt do archiwum zakładowego.
Wykształcenie:

wyższe techniczne - inżynier budownictwa, inżynier architekt lub wyższe prawnicze,
Wymagania konieczne:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń (dot. wykształcenia technicznego),
- znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa budowlanego,
- znajomość przepisów kpa,
- znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
- posiadanie prawa jazdy,
- umiejętność biegłej obsługi komputera (Ms Office, Internet, poczta elektroniczna) i urządzeń biurowych,
- odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność.
Wymagania pożądane:
- doświadczenie w pracy w administracji.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.
Data ważności : 30-11-2006r.
Dokumenty składać należy pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Łąkowa 37/38
80-760 Gdańsk
z dopiskiem "Oferta pracy"
Inne informacje:

 Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 Dodatkowe informacje: (0-58) 305-19-74.
Ogłoszenie w Biuletynie Służby Cywilnej 22/2006.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:6907
Treść wprowadził(a): Adamek Tomasz, 2006-11-21 09:14:46
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-11-21 09:13:11