Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko:

starszego inspektora nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i KontroliGłówne obowiązki:
- prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;
- prowadzenie postępowań administracyjnych;
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
- prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych;
- kontrola działalności organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego I instancji.

Wykształcenie: wyższe budowlane.

Wymagania konieczne:
- uprawnienia budowlane;
- znajomość ustawy prawo budowlane i kpa;
- co najmniej 3 letni staż pracy;
- posiadanie prawa jazdy kat. B;
- biegła obsługa komputera.

Wymagania pożądane
- doświadczenie pracy na podobnym stanowisku;
- umiejętność pracy w zespole;
- dyspozycyjność i komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- życiorys i list motywacyjny;
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- Kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień.

Dokumenty należy składać do dnia 6 kwietnia 2007 roku pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, ul. Łąkowa 37/38, 80-769 Gdańsk, nr tel. (058) 305-19-71

Inne informacje:
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
- kandydacki, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie zostaną o tym powiadomieni.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5226
Treść wprowadził(a): Nikodem Tomasz, 2007-03-22 10:33:11
Treść wytworzył(a): Piotr Januszewski, 2007-03-22 00:00:00