Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogłoszenie nr 73230

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora lub starszego inspektora nadzoru budowlanego
kontroli wyrobów budowlanych
w Wydziale Wyrobów Budowlanych

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
prowadzenie postępowań z zakresu kompetencji nadzoru budowlanego,
przeprowadzanie kontroli u sprzedawców i producentówwyrobów budowlanych,
przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji administracyjncyh,
prowadzenie rejestrów spraw wypywajacych do wydziału

Wykształcenie:
średnie lub wyższe średnie technik budowlany - wyższe inżynier budownictwa, inżynier architekt, prawnik

Wymagania konieczne:
znajomość ustawy o wyrobach budowlanych,
znajomość przepisów kpa
znajomość przepisów ustawy o służbie cywlnej,
umiejętność bigłej obłsugi komputera (Ms Office, internet, poczta elektroniczna) i urządzeń biurowych
odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność

Wymagania pożądane:
doświadczenie w pracy w administracji,
posiadanie uprawnień budowlanych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
życiorys i list motywacyjny,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
25-10-2007
pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 80-769 Gdańsk ul. Łąkowa 37/38 z dopiskiem "oferta pracy"


Inne informacje:
oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
dodatkowe informacje: (058) 305 -19-74

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4703
Treść wprowadził(a): Nikodem Tomasz, 2007-10-15 14:33:12
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2007-10-15 14:26:30