Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogłoszenie nr 73232

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora lub starszego inspektora nadzoru budowlanego
orzecznictwa
Wydział Orzeczniczo - Prawny

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
- prowadzenie postępowań z zakresu kompetencji nadzoru budowlanego,
- przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
- reprezentowanie wojewódzkiego inspektora przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
- przekazywanie akt zarchwizowanych doarchiwum zakładowego.Wykształcenie:
średnie lub wyższe technik budowlany, inżynier budownictwa, inżynier architekt lub prawnik

Wymagania konieczne:
- znajomość przepisów prawa budowlanego,
- znajomość przepisów kpa,
- znajomość przepisów ustawy o słuzbie cywilnej,
- umiejetność obsługi komputera (Ms Office, internet, poczta elektroniczna), urządzeń biurowych,
- odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność


Wymagania pożądane:
- doświadczenie w pracy w administracji,
- uprawnienia budowalne.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
życiorys i list motywacyjny,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności


Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
25-10-2007
pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat nadzoru budowlanego w Gdańsku
80-769 Gdańsk
ul. Łąkowa 37/38
z dopiskiem "oferta pracy"Inne informacje:
- oferty odrzucone zostana komisyjnie zniszczone
- dodatkowe informacje (058) 305 19 74

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4477
Treść wprowadził(a): Nikodem Tomasz, 2007-10-15 14:34:33
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2007-10-15 14:28:36