Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogłoszenie nr 73234
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora lub starszego inspektora nadzoru budowlanego
inspekcji i kontroli
w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
-prowadzenie inspekcji i kontroli w terminie w zakresie prawidłowści przebiegu pracesubudowlanego i utrzymywania obiektów budowlanych, w sprawach w których wojewódzki inspektor jest organem pierwszej instancji,
- prowadzenie postepowań z zakresu kompetencji nadzoru budowlanego,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w sprawach jw.
- przekazywanie akt spraw ostatecznie zakończonych do archiwum zakładowego,
- wykonywanie innych czynnosci z zakresu działania inspektoratu, zleconych przez pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wykształcenie:
średnie lub wyższe technik budowlany, inzynier budowlnictwa, inzynier architekt, prawnik

Wymagania konieczne:
- znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa budowlanego,
- znajomość przepisów kpa,
- znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
- umiejętność biegłej obsługi komputera(Ms Office, internetu, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych).


Wymagania pożądane:
- doświadczenie w pracy w administracji,
- uprawnienia budowlane.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
życiorys i list motywacyjny,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych.


Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
25-10-2007
pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
80-769 Gdańsk
ul. Łąkowa 37/38
z dopiskiem "ofeerta pracy"Inne informacje:
- oferty odrzuccone zostana komisyjnie zniszczone
- dodatkowe inforamcje (058)305-19-74
- w liście motywacyjnym należy podać nr ogłoszenia

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4922
Treść wprowadził(a): Nikodem Tomasz, 2007-10-15 14:31:35
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00