Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektora lub starszego inspektora nadzoru budowlanego
Wydzale Orzeczniczo - Prawnym
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
- prowadzenie postępowań z zakresu kompetencji nadzoru budowlnego
- przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
- reprezentowanie pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Wykształcenie:
wyższe inżynier budownictwa, inżynier architekt lub prawnicze
Wymagania konieczne:
- znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego,
- znajomość przepisów KPA,
- znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
- umiejętność biegle obsługi komputera (MS Office, internet, poczta elekronoczna) i urządzeń budowlanych,
- odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność
Wymagania pożądane:
- doświadczenie w pracy w administracji,
- uprawnienia budowalne
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny,
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacjie i umiejętności
Dokumenty należy składać w terminie do: 11-02-2008
pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlnego
ul. Łąkowa 37/38
80-679 Gdańsku
Inne informacje:
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.
(58) 305 19 74

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5198
Treść wprowadził(a): Nikodem Tomasz, 2008-02-04 21:15:18
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00