Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego inspektora lub starszego inspektora nadzoru budowlanego
ds. Inspekcji i Kontroli
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
- prowadzenie inspekcji i kontroli w terminie w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w sprawach w których wojewódzki inspektor jest organem pierwszej instancji,
- prowadzenie postępowań z zakresu kompetencji nadzoru budowlanego,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w sprawach jw.,
- przekazywanie akt spraw ostatecznie zakończonych do archiwum zakładowego,
- wykonywanie innych czynności z zakresu działania inspektoratu, zleconych przez PWINB.
Wykształcenie:
wyższe techniczne - inzynier budownictwa lub architekt
Wymagania konieczne:
- znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa budowlanego,
- znajmość przepisów Kpa,
- znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
- umiejętność biegłej obsługi komputera (MS, Office, internetu, poczty elektronicznej) i urządzeń biurowych,
- odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność.
Wymagania pożądane:
- doswiadcenie w pracy w administracji,
- uprawnienia budowlane.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny,
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.
Dokumenty należy składać w terminie do: 11-02-2008
pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlnego
ul. Łakowa 37/38
80-769 Gdańsk
Inne informacje:
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4616
Treść wprowadził(a): Nikodem Tomasz, 2008-02-04 21:17:07
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00