Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

 • poszukuje kandydatów na stanowisko:

 • inspektora lub starszego inspektora nadzoru budowlanego


 • w Wydziale Inspekcji i KontroliLiczba lub wymiar etatu: 1Główne obowiązki:
 • przeprowadzanie inspekcji i kontroli w terenie w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów


 • budowlanych w sprawach w których wojewódzki inspektor jest organem pierwszej instancji


 • prowadzenie postepowań administracyjnych w pierwszej instancji należace do kompetencji nadzoru budowlanego


 • przekazywanie akt spraw ostatecznie zakończonych do archiwum zakładowego • wykonywanie innych czynności z zakresu działania inspektoratu, zleconych przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Wykształcenie:


  wyższe budowlane

Wymagania konieczne:
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa budowlanego


 • znajomość przepisów Kpa • znajomośc przepisów ustawy o służbie cywilnej


 • umiejetność biegłej obsługi komputera (Ms Office, internetu, poczty elektronicznej i urzadzeń biurowych


 • posiadanie prawa jazdy


Wymagania pożądane:
 • doświadczenie w pracy w administracji • uprawnienia budowlane


Wymagane dokumenty i oświadczenia: • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,


 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,


 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,


 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,


 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,


 • życiorys i list motywacyjny,
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych


 • kopie dokumentów potwierdzajacych dodatkowe kwalifikacje i umieętności


Dokumenty należy składać w terminie do:


  26-05-2008
pod adresem:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego


 • Łąkowa 37/38

  80-679 Gdańsk

Inne informacje:


  dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 058 305 19 74Treść oryginalnego ogłoszenia

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4036
Treść wprowadził(a): Nikodem Tomasz, 2008-05-19 11:46:25
Treść wytworzył(a): Danuta Hirsz, 2008-05-14 00:00:00