Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora lub starszego inspektora nadzoru budowlanego
w Wydziale Inspekcji i Kontroli


Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
- przeprowadznie inspekcji i kontroli w terenie w zakresie przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w sprawach w których wojewódzki inspektor jest organem - pierwszej instancji
- prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji nalezące do kompetencji - nadzoru budowlanego
- przekazywanie akt spraw ostatecznie zakończonych do archiwum zakładowego
- wykonywanie innych czynności z zakresu działania inspektoratu, zleconych przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wykształcenie:
- wyższe budowlane

Wymagania konieczne:
- znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa budowlanego
- znajomość przepisów Kpa
- znajmość przepisów ustawy o służbie cywilnej
- umiejetność biegłej obsługi komputera (Ms Office, internetu, poczty elektronicznej i urzadzeń biurowych
- posiadanie prawa jazdy

Wymagania pożądane:
- doświadczenie w pracy w administracji
- uprawnienia budowlane

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
- kopie dokumentów potwierdzajacych dodatkowe kwalifikacje i umiejętności

Dokumenty należy składać w terminie do:
29-08-2008

pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-679 Gdańsk

Inne informacje:
dodatkowe informacje można uzyskac pod nr tel. 058 305 19 74

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4708
Treść wprowadził(a): Nikodem Tomasz, 2008-08-26 18:18:54
Treść wytworzył(a): Danuta Hirsz, 2008-08-19 00:00:00