Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
- pomoc w obsłudze i prawidłowym funkcjonowaniu sekretariatu
- przyjmowanie korespondencji wpływającej do inspektoratu
- przyjmowanie i ejestrowanie w formie komputeroej ewidencji spraw skierowanych do wydziałow i przekazywanie pracownikom celem dalszej realizacji
- kompletowanie i przechowywanie akt spraw załatwionych przez pracowników wydziału
- archiwizowanie akt spraw ostatechnie załatwionych
- przekazywanie akt do archiwmum zakładowego
- pomoc w obsłudze archiwym zakładowego
- wykonywanie innych poleceń Wojewódzkiego Inspektora

Wykształcenie:
- średnie

Wymagania konieczne:
- doświadczenie w pracy w sekretatiacie
- znajomość ustawy o słuzbie cywilnej
- znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej
- umiejetność biegłej obsługi komputera (Ms Office, internetu, poczty elektronicznej i urzadzeń biurowych
- komunikatywność
- samodzielność

Wymagania pożądane:
- doswiadczenie w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kokie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności

Dokumenty należy składać w terminie do:
01-09-2008

pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-679 Gdańsk

Inne informacje:
można uzyskać pod nr telefonu 058 305 19 74

Oferty odrzucone zostana komisyjnie zniszczone

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4189
Treść wprowadził(a): Nikodem Tomasz, 2008-08-26 18:25:11
Treść wytworzył(a): Danuta Hirsz, 2008-08-19 00:00:00