Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Wydział Orzeczniczo Prawny - WOP - zakres działania:
- prowadzenie postępowań z zakresu kompetencji nadzoru budowlnego,
- przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
- reprezentowanie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Naczelnik Wydziału: - wolne stanowisko
tel. -