Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

* Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
* poszukuje kandydatów na stanowisko:


* referent prawno-administracyjny
*
* w Wydziale Orzeczniczo - Prawnym


Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:

* prowadzenie postępowań z zakresu kompetencji nadzoru budowlanego
* przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego
* reprezentowanie Pomorskiego Wojewódzkiego inspektora Nadzoru Budowlanego

Wykształcenie:

wyższe prawnicze lub administracyjneWymagania konieczne:

* znajomość przepisób prawa budowlanego
* znajomość przepisów Kpa
* znajomość przepsów ustawy o służbie cywilnej
* umiejętność biegłej obsługi komputera (Ms Office) internetu, poczty elekronicznej i urządzeń biurowych
* odpowiedzialność dyspozycyjność, samodzielność
* doświadczenie w pracy - mimimum 6 - miesięcy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
* oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
* kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
* życiorys i list motywacyjny,
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
* oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

* kopie dokumentów potwierdzających posiadnie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:

29-12-2008

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-679 Gdańsk

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5206
Treść wprowadził(a): Nikodem Tomasz, 2008-12-17 12:06:28
Treść wytworzył(a): Danuta Hirsz, 2008-12-17 00:00:00