Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

* Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
* poszukuje kandydatów na stanowisko:


* starszego inspektora nadzoru budowlanego
*
* Wydzial Inspekcji i Kontroli


Liczba lub wymiar etatu: 2
Główne obowiązki:

* przeprowadzanie inspekcji i kontroli w terenie w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów
* prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji należące do kompetencji nadzoru budowlanego
* przekazywanie akt spraw ostatecznie zakońconych do archiwum zakładowego
* wykonywanie innych czynnosci z zkaresu działań inspektoratu, zleconych przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wykształcenie:

wyższe wyższe budowlaneWymagania konieczne:

* znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa budowlnego
* znajomość przepisow Kpa
* znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
* posiadanie uprawnień budowlanych
* posiadanie prawa jazdy
* umiejętność biegłej obsługi komputera (Ms Office) internetu, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych

Wymagania pożądane:

* doświadczenie w pracy w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
* oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
* kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
* życiorys i list motywacyjny,
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
* oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

* kopie dokumentów potwierdzajaych posiadnie uprawniń budowanych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:

29-12-2008

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-679 Gdańsk

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5037
Treść wprowadził(a): Nikodem Tomasz, 2008-12-17 12:07:59
Treść wytworzył(a): Danuta Hirsz, 2008-12-17 00:00:00