Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogłoszenie nr: 125837
Data ukazania się ogłoszenia: 28 lipca 2010 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38 80-769 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzi rejestr i ewidencję pism wpływających i wychodzących z urzędu oraz rejestr upoważnień i pełnomocnictw w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie
przyjmuje i przedkłada korespondencję PWINB w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie
przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne prawcownikom urzędu w celu wsparcia bieżacej pracy PWINB
dokonuje archiwizacji akt wg poleceń przełożonego - prowadzenie archiwum zakładowego
pomoc przy obsłudze sekretariatu WINB
wykonywanie innych czynności zleconych przez PWINB
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
przeszkolenie w zakresie archiwizowania akt
znajomość pakietu MS Office, komunikacji internetowej
obsługa urządzeń biurowych
komunikatywność
wymagania dodatkowe
min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
język angielski na poziomie komunikatywnym
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
Termin składania dokumentów:
04-08-2010
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 GdańskInne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4280
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2010-07-28 11:21:12
Treść wytworzył(a): Wioleta Tocha, 2010-07-27 00:00:00