Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku


 • Ogłoszenie nr: 125936

 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 lipca 2010 r.


 


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

 • poszukuje kandydatów na stanowisko:

 • starszy inspektor nadzoru budowlanego
Wymiar etatu: 1 • Liczba stanowisk pracy: 1


Miejsce wykonywania pracy: • Gdańsk
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
  ul. Łąkowa 37/38 80-769 Gdańsk


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć)

 • rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji -PINB (w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi)

 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie

 • współuczestniczy w przeprowadzaniu kontroli organów I instancji (kompleksowe, doraźne)

 • współuczestniczy w wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji oraz postępowań skargowych


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


 n i e z b ę d n e • wykształcenie: wyższe budowlane

 • doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji architektoniczno-budowlanej lub w organach nadzoru budowlanego

 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie

  • znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

  • umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych

  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
wymagania dodatkowe • język angielski na poziomie komunikatywnym


Wymagane dokumenty i oświadczenia: • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • kopia uprawnien budowlanych


Termin składania dokumentów: • 13-08-2010

Miejsce składania dokumentów: • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Łąkowa 37/38
  80-769 Gdańsk

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3425
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2010-08-06 16:45:03
Treść wytworzył(a): Wioleta Tocha, 2010-07-31 00:00:00