Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy specjalista


Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk
Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnieć)
Rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji
Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB
Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowywanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie
Współuczestniczy w przeprowadzeniu kontroli organów I instancji (kompleksowe, doraźne)
Współuczestniczy w wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji oraz postepowań skargowych
Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e
wyksztalcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub techniczne z zakresu budownictwa
doswiadczenie: 1 rok doswiadczenia zawodowego praca w administracji
pozostale wymagania niezbedne:
znajomość regulacji prawa budowlanego, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego oraz zasad postepowania przed sądami administracyjnymi
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
wymagania dodatkowe
język angielski na poziomie komunikatywnym
Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
Termin skladania dokumentow:

27-11-2010
Miejsce skladania dokumentow:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie bedą rozpatrywane. Kandydaci, którzy nie zakwalifikuja się do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4350
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2010-11-16 16:52:17
Treść wytworzył(a): Wioletta Plichta, 2010-11-16 00:00:00