Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor


ogloszenie o naborze w celu zastepstwa nieobecnego czlonka korpusu sluzby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk
Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:

prowadzi rejestr i ewidencję pism wpływających i wychodzących z urzędu oraz rejestr upoważnień i pełnomocnictw w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie
przyjmuje i przedkłada korespondencję PWINB w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie
przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom urzędu w celu wsparcia bieżącej pracy PWINB
dokonuje archiwizacji akt wg poleceń przełożonego - prowadzenie archiwum zakładowego
pomoc przy obsłudze sekretariatu WINB
wykonywanie innych czynności zleconych przez PWINB
Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e
wyksztalcenie: średnie
pozostale wymagania niezbedne:
przeszkolenie w zakresie archiwizowania akt
znajomość pakietu MS Office, komunikacji internetowej
obsługa urządzeń biurowych
komunikatywność
wymagania dodatkowe
min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
język angielski na poziomie komunikatywnym
Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
Termin skladania dokumentow:

29-11-2010
Miejsce skladania dokumentow:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4520
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2010-11-24 12:32:04
Treść wytworzył(a): Wioletta Tocha, 2010-11-23 14:00:00