Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Ogłoszenie nr: 133246

 • Data ukazania się ogłoszenia: 01
  kwietnia
  2011 r.


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:


 • starszy inspektor nadzoru budowlanegoWymiar etatu: 1 • Liczba stanowisk pracy: 1


Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

  ul. Łąkowa 37/38

  Gdańsk 80-769


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego


 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości WINB (Iinstancja) w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych


 • Przeprowadza kontrole w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania (na wniosek stron) w celu weryfikacji stanu faktycznego w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego


 • Przeprowadza kontrole dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa


 • Prowadzi postępowania wyjaśniające przyczyny powstawania katastrof budowlanych


 • Uczestniczy w kontrolach kompleksowych, planowych oraz doraźnych organów I instancji


 • Prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami zespołu


 • Przeprowadza kontrole właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uczestników procesu budowlanegoWymagania związane ze stanowiskiem pracy


n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
  budowlane

 • doswiadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
  praca na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych albo w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym

 • pozostałe wymagania niezbędne:  • Uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie


  • Znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego


  • prawo jazdy kat.B


  • umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych


  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,odporność na streswymagania dodatkowe


 • język angielski na poziomie komunikatywnym


 • przeszkolenie w stosowaniu metodyki kontroli i inspekcji
Wymagane dokumenty i oświadczenia: • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego


 • kopia uprawnień budowlanychTermin składania dokumentów: • 11-04-2011

Miejsce składania dokumentów:


 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

  Łąkowa 37/38

  80-769 Gdańsk


Inne informacje: • Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2100 zł. + wysługa lat.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy się nie zakwalifikują do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3880
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2011-04-05 20:30:50
Treść wytworzył(a): Wioletta Plichta, 2011-04-05 12:15:00