Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy inspektor nadzoru budowlanego
w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk
Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:

prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości oragnu II instancji ( w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć)
rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji -PINB (w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi)
przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB
prowzdzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie
współuczestniczy w przeprowadzaniu kontroli organów I instancji oraz wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji oraz postępowań skargowych
Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e
wyksztalcenie: wyższe budowlane
doswiadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji architektoniczno-budowlanej lub w organach nadzoru budowlanego
pozostale wymagania niezbedne:
uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie
znajomość ustawy o wyrobach budowlanych, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
prawo jazdy kat. B
wymagania dodatkowe
język angielski na poziomie komunikatywnym
Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopia uprawnień budowlanych
Termin skladania dokumentow:

20-09-2011
Miejsce skladania dokumentow:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk


Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Kandydaci nie zakwalifikowani do procesu rekrutacji nie będą informowani. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok 2200 zł brutto + dodatek stażowy

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3339
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2011-09-07 21:47:59
Treść wytworzył(a): Wioleta Plichta, 2011-09-07 15:14:00