Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Numer ogłoszenia: 136344

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Stanowisko: pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Oferty które wpłynęły do WINB w Gdańsku na wyżej wymienione stanowisko:
Imię: Sylwia
Nazwisko: Gaik
Miejsce zamieszkania: Gdańsk

Osoba wybrana:
Imię: Sylwia
Nazwisko: Gaik
Miejsce zamieszkania: Gdańsk

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3700
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2011-09-07 21:51:27
Treść wytworzył(a): Wioleta Plichta, 2011-09-07 15:14:00