Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 136651
Data ukazania się ogłoszenia: 06-09-2011
Na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku: 26-09-2011
Wybrany kandydat: Ewa Kukawska, Gdynia