Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
naczelnik wydziału
w Wydziale Wyrobów Budowlanych

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ul. Łąkowa 37/38 80-769 Gdańsk
Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:

weryfikuje pod względem formalno-prawnym przedstawione przez podległych pracowników propozycje rozstrzygnięć administracyjnych oraz pism wychodzących w celu opracowania i przedłożenia ostatecznej propozycji bezpośredniemu przełożonemu
współuczestniczy na zasadach członka zespołu kontrolnego w inspekcjach i kontrolach zespołów wydziału w celu weryfikacji zgodności wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych z wymogami ustawy o wyrobach budowlanych
przygotowuje propozycje rozstrzygnięć administracyjnych oraz pism wychodzących w celu opracowania i przedłożenia ostatecznej propozycji bezpośredniemu przełożonemu
nadzoruje i koordynuje czynności kontrolne prowadzone przez podległych pracowników w celu zapewnienia zgodności z prawem i zapewnienia prawidłowości proceduralnej
przygotowije krótko i długo okresowe plany kontroli wyrobów budowlanych przeprowadzonych przez Wydział Wyrobów Budowlanych
przygotowuje projekty opinii o wyrobach budowlanych dla organów celnych
analizuje otrzymaną korespondencję oraz dokonuje dekretacji na członków wydziału w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji zadań zespołu
koordynuje przygotowanie przez pracowników wydziału sprawozdań z jego działalności dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej
Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e
wyksztalcenie: wyższe budowlane
doswiadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego
pozostale wymagania niezbedne:
znajomość regulacji prawa budowlanego, ustawy o wyrobach budowlanych, o systemie zgodności, norm technicznych, postępowania administracyjnego
prawo jazdy kat. B
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpornosc na stres
uprawnienia budowlane bez ograniczeń
wymagania dodatkowe
język angielski na poziomie komunikatywnym
doświadczenie w pracy w zakresie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu
Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopie uprawnień budowlanych
Termin skladania dokumentow:

24-09-2011
Miejsce skladania dokumentow:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Łąkowa 37/38
80-769 GdańskInne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu rekrutacji nie będą powiadamiani. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto- 3500 zł +dodatek stażowy

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3585
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2011-09-26 13:19:07
Treść wytworzył(a): Wioleta Plichta, 2011-09-13 08:30:00