Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

WOA.771.2.4.2013.WT
Gdańsk, 11 marzec 2013r

Zamawiający Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w standardzie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w rozumieniu art. 3 ust. 25 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 - z późn. zmianami) nie doszło do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą z powodu niemożności osiągnięcia porozumienia, co do szczegółowych warunków umowy. Wobec faktu, iż w przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta- zamawiający nie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. Zamawiający nie zatrzymał wadium, gdyż postępowaniu nie było wymagane.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3263
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2013-03-12 10:10:13
Treść wytworzył(a): Monika Szymaniak, 2013-03-11 11:10:00