Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektorat informuje o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ( ogłoszenie w BZP nr 48839-2013 z dnia 2.04.2013, oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.04.2013r).

 

W SIWZ dokonuje się następujących zmian :

 

1.W rozdziale II „Opis sposobu przygotowania oferty”

- w punkcie 17

- jest ”Nie otwierać przed godz. 13.10 dnia 12 kwietnia 2013r”

- powinno być „ Nie otwierać przed godz. 13.10 dnia 19 kwietnia 2013r”

 

2.W rozdziale V „Opis przedmiotu zamówienia”

w części „Wymiary i parametry”

- jest : „Nadwozie typu liftback, 5 drzwiowe”

           „Długość całkowita powyżej 4800mm”,

           „Pojemność bagażnika min. 580 l”,

Powinno być :

-          „Nadwozie typu sedan, liftback”

-          „Długość całkowita powyżej 4690mm”,

-          „Pojemność bagażnika min. 505 l”

 

3.W rozdziale XI „Miejsce i termin składania ofert”

- w punkcie 2

- jest „Termin składania ofert upływa dnia 12 kwietnia 2013r o godz. 13.00

- powinno być „ Termin składania ofert upływa dnia 19 kwietnia 2013r o godz. 13.00

 

4.W rozdziale XIV „Miejsce i termin otwarcia ofert

- w punkcie 1

- jest „ Zamawiający otworzy oferty w dniu 12 kwietnia 2013r o godz. 13.10 w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku”

- powinno być „Zamawiający otworzy oferty w dniu 19 kwietnia 2013r o godz. 13.10 w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku”

 

5. W załączniku do oferty „ Opis oferowanego samochodu” w części dot. wymogów technicznych

- jest „ Zużycie paliwa ( w l/km) w cyklu miejskim nie więcej niż 9,5l/100km, w warunkach pozamiejskich nie więcej niż 5,6l/100km”

- powinno być „ Zużycie paliwa ( w l/km) w cyklu miejskim nie więcej niż 9,5l/100km, w cyklu pozamiejskim nie więcej niż 6,0l/100km”

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3307
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2013-04-10 14:00:49
Treść wytworzył(a): Monika Szymaniak, 2013-04-10 13:35:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-04-10 13:59:41