Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.771.2.2013

 

ZMIANA SIWZ II

 

Gdańsk, 2013-04-15

 

 

Pomorski Wojewódzki Inspektorat informuje o drugiej zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ( ogłoszenie w BZP nr 48839-2013 z dnia 2.04.2013, oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.04.2013r).

 

 

W SIWZ dokonuje się następujących zmian :

 

1.W rozdziale V „Opis przedmiotu zamówienia”

- w części  Silnik i skrzynia biegów

jest - „ Silnik benzynowy o mocy co najmniej 115 KW”

- powinno być : - „Silnik benzynowy o mocy co najmniej 115 KW, przystosowany do spalania biopaliw ciekłych”

 

- w części Wyposażenie zewnętrzne, dodaje się akapit

- „Pojazd winien być w sposób widoczny, informacyjnie oznakowany o przystosowaniu do spalania biopaliw ciekłych, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie sposobu oznakowania pojazdów wykorzystywanych przez administracje rządową zasilanych biopaliwami ciekłymi” wynikającymi z przyjętego przez Rade Ministrów „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014 ( M.P. z 2007r, Nr 53, poz. 607).”

 

2. W załączniku do oferty „ Opis oferowanego samochodu

 

-w części dot. wymogów technicznych

- jest - „Silnik benzynowy o pojemności „

- powinno być - „Silnik benzynowy, przystosowany do spalania biopaliw ciekłych, o pojemności”,

 

- w części „Pozostałe parametry/cechy/wyposażenie” dodaje się na końcu  wiersz

- Pojazd w sposób widoczny, informacyjny oznakowany o przystosowaniu do spalania biopaliw ciekłych, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie sposobu oznakowania pojazdów wykorzyustywanych przez administracje rządowa zasilanych biopaliwami ciekłymi” wynikającymi z przyjętego przez Radę Ministrów „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014 ( M.P. z 2007r, Nr 53, poz. 607).”

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3302
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2013-04-15 11:58:59
Treść wytworzył(a): Monika Szymaniak, 2013-04-15 11:20:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-04-15 11:58:22