Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.3.2013.WT                                                                                                  Gdańsk, 23-05-2013r

 

W wyniku ponownej analizy dokumentów aplikacyjnych nie wyłoniono żadnego kandydata

do dalszego etapu rekrutacji.

Wcześniejsza informacja o zakwalifikowaniu Pani Irminy Wojciechowskiej była błędna

ponieważ kandydatka nie posiadała uprawnień budowlanych.

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 150897

Data ukazania się ogłoszenia: 12-04-2013

Na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ul. Łąkowa 31l38 Gdańsk 80-769

 

Status: żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych