Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 90929-2013 z dnia 2013-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk
Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego nowego wyprodukowanego w 2013 r., spełniającego wymagania określone w SIWZ oraz na warunkach dostawy określonych we wzorze umowy, o minimalnych i maksymalnych parametrach, cechach i wyposażeniu nie gorszym...
Termin składania ofert: 2013-06-07


Numer ogłoszenia: 91253 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 90929 - 2013 data 27.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Łąkowa 37/38, 80-769 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 305 19 74, fax. 58 305 19 74 wew.35.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: I.1).
  • W ogłoszeniu jest: I.1)NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego , ul. Łąkowa 37/38, 80-769 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 305 19 74, faks 58 305 19 74 wew.35. Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.gda.winb.gov.pl, www.bip.gda.winb.gov.pl.
  • W ogłoszeniu powinno być: I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego , ul. Łąkowa 37/38, 80-769 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 305 19 74, faks 58 305 19 74 wew.35. Adres strony internetowej: www.gda.winb.gov.pl, www.bip.gda.winb.gov.pl.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3470
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2013-05-28 12:29:20
Treść wytworzył(a): Monika Szymaniak, 2013-05-28 08:15:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-05-28 12:25:00