Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Gdańsk, dnia 2013-06- 07.

SOA.771.2.50.2013.ML

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawcę  samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku. UZP:

27.05.2013 r. pod nr 90929-2013; 28-05-2013 r. pod nr 91253-2013

 

     Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

 

Uzasadnienie prawne: 

 art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne:

nie złożono żadnej oferty (brak ofert)

 

 ZAŁĄCZNIKI:


1. SOA.771.2.50.2013.ML - Unieważnienie

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3154
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2013-06-07 18:13:42
Treść wytworzył(a): Monika Szymaniak, 2013-06-07 14:40:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-06-07 18:12:45