Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Gdańsk, dnia 2013-06-25

SOA.771.2.53.2013.ML

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru budowlanego w Gdańsku

 

  1. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku informuje, iż w w/w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty złożonej przez PLICHTA Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Gdańskiej 13C, 84-200 Wejherowo.

Cena oferty : 79.000,- zł brutto – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

  1. Nazwy firm, siedziby i adresy dostawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ceny i porównania złożonych ofert zgodnie z przyznaną punktacją.

 

Kryterium wyboru : 1 . cena – 100%

Oferta nr 1

INTER AUTO ul. Jasnogórska 62, 31-538 Kraków

Liczba przyznanych punktów : 99,21

 

Oferta nr 2

Auto-centrum M-Z Kierat Sp. J. ul. Begonii 12, 43-100 Tychy

Liczba przyznanych punktów : 98,75

 

Oferta nr 3

PLICHTA Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Gdańska 13C, 84-200 Wejherowo.

Liczba przyznanych punktów : 100

 

III.      W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono oferty żadnego Dostawcy, również żaden Dostawca nie został wykluczony z postępowania. Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego Dostawcy.   

 

 

ZAŁĄCZNIKI:
SOA.771.2.53.2013.ML - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3315
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2013-06-25 15:36:16
Treść wytworzył(a): Monika Szymaniak, 2013-06-25 15:12:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-06-25 15:23:04