Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.
SOA. 210.6.2013.WT
Gdańsk, dnia 25.06.2013

Lista ofert pracy które zakwalifikowały się do dalszego procesu rekrutacji na stanowisko inspektora w Wydziale Inspekcji i Kontroli
nr ogłoszenia 151925

1. Kolas Anna, Gdańsk
2. Manowski Mariusz, Nakło
3. Potrykus Marian, Gdańsk
4. Urbański Jerzy, Sopot
5. Zarach Leszek, Przywidz