Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 109081-2013 z dnia 2013-06-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk
Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego nowego wyprodukowanego w 2013 r., spełniającego wymagania określone w SIWZ oraz na warunkach dostawy określonych we wzorze umowy, o minimalnych i maksymalnych parametrach, cechach i wyposażeniu nie gorszym...
Termin składania ofert: 2013-06-25


Gdańsk: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W GDAŃSKU.
Numer ogłoszenia: 307548 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109081 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Łąkowa 37/38, 80-769 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 305 19 74, faks 58 305 19 74 wew.35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W GDAŃSKU..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego nowego wyprodukowanego w 2013 r., spełniającego wymagania określone w SIWZ oraz na warunkach dostawy określonych we wzorze umowy, o minimalnych i maksymalnych parametrach, cechach i wyposażeniu nie gorszym niż poniższe: Samochód z napędem na 2 koła. Wymiary i parametry: nadwozie typu sedan, liftback; rozstaw osi min. 2700 mm; szerokość min. 1800 mm (bez lusterek), długość całkowita powyżej 4690mm; pojemność bagażnika min. 505 l; liczba miejsc min. 5; Kolor ciemny metalik (preferowany czarny); zderzaki w kolorze nadwozia. Silnik i skrzynia biegów: silnik benzynowy o mocy co najmniej 115 kW; pojemność silnika od 1750 cm3; manualna skrzynia biegów: min. 5 biegów do przodu. Bezpieczeństwo: co najmniej cztery poduszki bezpieczeństwa; dwie kurtyny powietrzne; poduszka chroniąca kolana kierowcy; system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania; system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania; system stabilizacji toru jazdy; system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem; system podpowiedzi ruchu kierownicą (ostrzeżenie przed zmęczeniem); alarm z monitoringiem wnętrza i czujnikiem przechyłu. Komfort: elektryczne wspomaganie kierownicy; przednie i tylne (boczne) szyby elektryczne; co najmniej jednostrefowa klimatyzacja manualna; kierownica regulowana w co najmniej jednej płaszczyźnie (góra, dół); kierownica skórzana obsługująca radio; podłokietnik; elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne; tempomat; zestaw siatek w bagażniku; podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej; czujnik parkowania z tyłu. Wyposażenie Zewnętrzne: rozmiar kół min 16 cali; koło zapasowe pełnowymiarowe; gaśnica i trójkąt ostrzegawczy; Wyposażenie wewnętrzne: materiałowa tapicerka siedzeń; regulacja wysokości siedzenia kierowcy; komputer pokładowy. Audio: audio RDS/CD/MP3; głośniki 4 z przodu i 4 z tyłu (8szt). Wymogi techniczne zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. §2 w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych Zużycie paliwa (l/km), w cyklu miejskim nie więcej niż 9,5 l/100 km, w warunkach pozamiejskich nie więcej niż 6,0 l/100 km. Emisja CO2 w cyklu mieszanym nie więcej niż 170 g/km. Emisja zanieczyszczeń: zgodnie z normą spalin dla silników benzynowych EURO-5. Gwarancja: Okres gwarancji: a. Minimum 24 miesiące, b. Powłoka lakiernicza - minimum 36 miesięcy, c. Perforacja blach - minimum 120 miesięcy. Wymagane wyposażenie dodatkowe samochodu: Opony letnie, Dywaniki gumowe. Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z p. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Model oferowanego pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie polski. Odbiór przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego Wykonawca dostarcza samochód na swój koszt do siedziby Zamawiającego. (Gdańsk, ul. Łąkowa 37/38). Zamawiający wymaga, aby samochód był ubezpieczony w następującym zakresie - pakiet ubezpieczeniowy OC, AC pełne + assistance, NNW na kwotę co najmniej 10 000 zł...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Gdańska 13c, 84-200 Wejherowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 79000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 79000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 80000,00
  • Waluta: PLN.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3310
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2013-08-01 12:59:32
Treść wytworzył(a): Monika Szymaniak, 2013-08-01 10:10:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-08-01 12:58:24