Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 158973
Data ukazania się ogłoszenia: 27-03-2014
Na stanowisko: starszy specjalista
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Adres urzędu:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Łąkowa 37/38
80-769 GdańskStatus: anulowano nabór
Uzasadnienie:
Nabór anulowany. Po przeanalizowaniu stanu zatrudnienia w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gdańsku stwierdzono brak potrzeby zatrudnienia osoby na zastępstwo nieobecnego pracownika. Obowiązki związane z tym stanowiskiem pracy zostały rozdzielone aktualnie zatrudnionym pracownikom.