Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.
SOA. 210.5 .2014.WT Gdańsk, dnia 18-08-2014


Protokół z przeprowadzonego naboru
na stanowisko
starszego inspektora nadzoru Budowlanego w WIK
ogłoszenie nr.161943
Lista nadesłanych ofert:
Filip Biernacki – Gdańsk