Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA. 210.2.2015.WT

Gdańsk, dnia 22-04-2014

Protokół z przeprowadzonego naboru
na stanowisko
starszego inspektora nadzoru budowlanego
w Wydziale Inspekcji i Kontroli
ogłoszenie nr.168288

 

Lista nadesłanych ofert:

1.Słaboń Patrycja –Elblag
2. Sokołowska Barbara- Gdańsk