Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogłoszenie nr: 178132

·         Data ukazania się ogłoszenia: 23 lutego 2016 r.


 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

·         Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

·         poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

·         inspektor

·          

 

·         W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

·         Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-769 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

·         Gdańsk

·          

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         Wysyłanie korespondencji w WINB oraz prowadzenie rejestru pism wpływających i wychodzących z urzędu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie

·         przyjmuje i przedkłada korespondencję Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie

·         prowadzi terminarz spotkań, narad przygotowuje spotkania z interesantami w celu wsparcia bieżącej pracy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

·         Dokonuje archiwizacji akt wg poleceń przełożonego oraz pomaga w prowadzeniu zakładowego archiwum w celu zapewnienia zgodnego z wymogami prawnymi przechowywania akt

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
 

Stres związany z obsługą klientów z zewnatrz, wysiłek fizycznyMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
praca przy komputerze pow.4H oraz w archiwum


Inne 
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

·         wykształcenie: średnie

·         doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

·         pozostałe wymagania niezbędne:

·         przeszkolenie w zakresie archiwizowania akt, prowadzenia archiwum

·         Bardzo dobra umiejętność obsługi systemu zarządzania obiegiem informacji i dokumentacji El-dok system

·         znajomość pakietu MS OFfice, komunikacji internetowej

·         obsługa urządzeń biurowych

·         komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         życiorys i list motywacyjny

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

·         oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

·         kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:

04-03-2016

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Na Stoku 50
80-874 Gdańsk
 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2206
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2016-03-08 13:01:26
Treść wytworzył(a): Wioletta Tocha, 2016-02-23 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-03-08 13:00:54