Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Imię i nazwisko:    Małgorzata Liczbik
Funkcja:         
    Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego
                         Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku


Telefon:              tel. (058) 305-19-79  fax: (058) 305-19-71  
e-mail:             


Godziny urzędowania: pn.- pt. od 7,45 do 15,45


                        Decyzje administracyjne Zastępcy Inspektora
                        Kompetencje Zastępcy Inspektora  
                        Zadania Zastępcy Inspektora