Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Imię i nazwisko: mgr inż. Małgorzata Liczbik 
Funkcja: Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Telefon:              tel. (058) 305-19-79  fax: (058) 305-19-71   
e-mail:              sekretariat@gda.winb.gov.pl

 

Godziny urzędowania: pn.- pt. od 7,45 do 15,45 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
lub upoważnieni przez niego naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki każdego tygodnia w godzinach : 7,45 do 15,45 po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym ustaleniu terminu spotkania.