Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie.

Wymagania konieczne

-wykształcenie wyższe
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
- staż pracy min. 5 lat
Wymagania pożądane:

doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz kierowaniu zespołem,
znajomość obowiązujących przepisów i procedur w tym Prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych związanych
samodzielność, dokładność, dyspozycyjność
umiejętności menadżerskie
List motywacyjny oraz cv wraz z kopią uprawnień budowlanych

należy przesłać do dnia 20-10-2016r (data wpływu oferty do organu) pod adres:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ul. Na Stoku 50

80-874 Gdańsk