Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA. 210.17.2016.NA                                                                        Gdańsk, dnia 05-12-2016

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 5730 
Data ukazania się ogłoszenia: 22-11-2016 
Na stanowisko: Inspektor Nadzoru w Wydziale Wyrobów Budowlanych
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk

Status: nabór zakończony brakiem wyboru kandydatki/kandydata 

Wyniki naboru (osoby): 

Decyzja kandydatki o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

 

 

Anna Nosidlak