Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA. 210.1.2017.NA                                                                         Gdańsk, dnia 19-01-2017

 

Protokół  z wyniku naboru na ogłoszenie nr: 7036 
Data ukazania się ogłoszenia: 04-01-2017 
Na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego 

w Wydziale Inspekcji i Kontroli
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk


Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata 

Wyniki naboru (osoby): 

Wybrany kandydat: Parsamyan – Bielewicz Lilit, Pruszcz Gdański

 

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji