Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.3.2017.NA                                                              Gdańsk, dnia 27-02-2017
 
 

Protokół z przeprowadzonego naboru

 


na stanowisko:
starszy inspektor nadzoru budowlanego w WOP
 

ogłoszenie nr. 8468


Lista nadesłanych ofert spełniających wymagania formalne i biorących udział w dalszym procesie rekrutacji:

 

1.     Romana Magda Antczak-Jarząbska, Gdańsk

2.     Alicja Kwaśniak, Gdańsk

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji